திருமண யோகம் தரும் ஆடிப்பூர விரதம்

மாலை மலர்  மாலை மலர்

ஆடிப்பூர தினமான இன்று திருமணமாகாத பெண்கள் இந்நன்னாளில் ஆண்டாளை விரதம் இருந்து வணங்கினால் அவர்களுக்கு விரைவில் திருமணம் கைகூடும்.

மூலக்கதை