விரதம் இருக்கப் போகிறீர்களா?

மாலை மலர்  மாலை மலர்

ஆடி மாதம் அம்மனை மனதில் நினைத்து விரதம் இருப்பதால் நமது உள்ளம் அமைதி அடைகிறது. மனம் ஒருமித்த ஒருநல்ல நிலைக்கு வருகிறது.

மூலக்கதை