ஆடி அமாவாசை விரதம் கடைபிடிக்கும் முறை

மாலை மலர்  மாலை மலர்

ஒவ்வொரு மாதமும் அமாவாசை தினத்தன்று, இறந்த நமது முன்னோர்களை வேண்டி வணங்கும் விரதம் அமாவாசை விரதமாகும். இந்த விரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டிய விவரம் குறித்து அறிந்து கொள்ளலாம்.

மூலக்கதை