நாளை ஆடி அமாவாசை- முக்தி தரும் முன்னோர் விரத வழிபாடு

மாலை மலர்  மாலை மலர்

ஆண்டின் பிற அமாவாசை நாட்களில் முன்னோர் வழிபாட்டை கடைப்பிடிக்க இயலாதவர்கள், ஆடிமாத அமாவாசையன்று கட்டாயம் முன்னோர் வழிபாட்டை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

மூலக்கதை