கும்ப ராசியினருக்கு அதிர்ஷ்டம் தரும் விரதம்

மாலை மலர்  மாலை மலர்

கும்பம் ராசியினர் வாழ்வில் செல்வ நிலை உயரவும், அதிர்ஷ்டங்களை பெறவும் எந்த தெய்வங்களை விரதம் இருந்து வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்று அறிந்து கொள்ளலாம்.

மூலக்கதை