தோஷம் போக்கும் அபரா ஏகாதசி விரதம்

மாலை மலர்  மாலை மலர்

அபரா ஏகாதசி தினத்தில் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன என்பதையும் அதனால் நமக்கு உண்டாகும் பலன்கள் என்ன என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

மூலக்கதை