சூரிய தோஷம் போக்கும் விரதம்

மாலை மலர்  மாலை மலர்

ஜாதகத்தில் சூரிய தோஷம் இருப்பவர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த விரத முறையை முறையாக கடைபிடித்தால் நன்மைகள் உண்டாகும்.

மூலக்கதை