கோடி நன்மை தரும் ஆடி வெள்ளி விரத வழிபாடு

மாலை மலர்  மாலை மலர்

ஆடி வெள்ளிக்கிழமை விரதம் இருந்து அம்பிகையை வழிபட்டால் இன்பங்கள் இல்லம் தேடி வந்து கொண்டேயிருக்கும் என்பது நம்பிக்கை.

மூலக்கதை