ஆடி மாத விரதத்தின் சிறப்புகள்

மாலை மலர்  மாலை மலர்

ஆடி மாதம் விரதம் இருந்து அம்மனை வழிபடுவதற்கு மிகவும் உகந்தது. அம்மன் வழிபாடு, ஆடி மாத விரதத்தின் சிறப்புகள் பற்றிய விவரமாக அறிந்து கொள்ளலாம்.

மூலக்கதை