ஆனி வளர்பிறை நிர்ஜல ஏகாதசி விரதம்

மாலை மலர்  மாலை மலர்

ஆனி மாத வளர்பிறை ஏகாதசி தினத்தில் எப்படி விரதம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்பதையும் அதனால் நமக்கு உண்டாகும் பலன்கள் என்ன என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

மூலக்கதை