கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள முன்களப் பணியாளர்களுக்கும் HCQ மருந்தை தர மத்திய அரசு அனுமதி

தினகரன்  தினகரன்
கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள முன்களப் பணியாளர்களுக்கும் HCQ மருந்தை தர மத்திய அரசு அனுமதி

டெல்லி: கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள முன்களப் பணியாளர்களுக்கும் HCQ மருந்தை தர மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. முன்களப் பணியாளர்களுக்கு ஹைட்ராக்ஸி குளோரோகுயின் மருந்தை தர அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

மூலக்கதை