ஜொலி ஜொலிக்கும் தங்கம்.. இப்போது முதலீடு செய்யலாமா? இது சிறந்த நேரமா? பாதுகாப்பானதா?

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
ஜொலி ஜொலிக்கும் தங்கம்.. இப்போது முதலீடு செய்யலாமா? இது சிறந்த நேரமா? பாதுகாப்பானதா?

சொக்க வைக்கும் சொக்க வைக்கும் தங்கம்.. என்ற காமெடி வரிக்களுக்கு ஏற்ப இன்று தங்கத்திற்கு மயங்காத ஆட்களே இருக்க முடியாது எனலாம். ஏனெனில் பிறந்த குழந்தை முதல் வயதானவர்கள் வரை விரும்பி அணியப்படும் ஆபரணமே தங்கம் தான். அதிலும் அது கொரோனா காலமாக இருந்தால் என்ன? எப்படி இருந்தால் என்ன? தங்கம், தங்கம் தான். இது இந்தியா

மூலக்கதை