அடேங்கப்பா... 7 வருடங்களில் இல்லாத உச்ச விலையில் தங்கம்! சென்னையில் பவுன் விலை என்ன?

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
அடேங்கப்பா... 7 வருடங்களில் இல்லாத உச்ச விலையில் தங்கம்! சென்னையில் பவுன் விலை என்ன?

தங்கத்துக்கும் மனித குலத்துக்கும், எப்போதும் ஒரு நெருங்கிய நட்பு அல்லது காதல் உறவு உண்டு. தங்கம், நம் மக்கள் மற்றும் முன்னோர்களின் ஒரு அங்கம். சமூக அந்தஸ்து தொடங்கி தேவைக்கு அடகு வைத்து பணத்தை பிரட்டிக் கொள்வது வரை எல்லாவற்றுக்கும் தங்கம் கை கொடுக்கிறது. இப்படி தங்கத்துடன், நம் மனித இனத்துக்கு இருக்கும் உறவு நாளுக்கு நாள்

மூலக்கதை