வளமான வாழ்வருளும் வசந்த நவராத்திரி விரதம்

மாலை மலர்  மாலை மலர்

வசந்த நவராத்திரியும் தவிர்க்க முடியாத நவராத்திரி விரதத்தில் ஒன்றாக இருக்கிறது. வசந்த நவராத்திரியை ‘லலிதா நவராத்திரி’ என்றும் அழைப்பார்கள்.

மூலக்கதை