விரதம் இருந்து வழிபட்டால் வரம் கொடுப்பான் வள்ளிமணாளன்

மாலை மலர்  மாலை மலர்

விரதத்தின் மூலமாகத்தான் அருணகிரிநாதர், முருகப்பெருமானின் அருளைப்பெற்றார். முருகப்பெருமானுக்கு உகந்த விரதத்தை எல்லோரும் கடைப்பிடித்து வாழ்வில் வளம் காணலாம்.

மூலக்கதை