டி-மார்டின் ராதாகிஷன் தமனி தான் இந்தியாவின் ஐந்தாவது பணக்காரர்.. எப்படி தெரியுமா?

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
டிமார்டின் ராதாகிஷன் தமனி தான் இந்தியாவின் ஐந்தாவது பணக்காரர்.. எப்படி தெரியுமா?

இந்தியாவின் சூப்பர் மார்கெட் நிறுவனமான டி-மார்ட் நிறுவனம் பிக் பஜார், வால்மார்ட் உள்ளிட்ட பல சூப்பர் மார்கெட்டுகளுக்கு பலமான போட்டியாளராக இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் இந்த நிறுவனத்தின் பங்கு விலையை தொடர்ந்து, இந்தியாவின் ஐந்தாவது பணக்காரர் என டி - மார்ட் நிறுவனத்தின் தலைவரான ராதாகிஷன் தமனி என்றும் ஆய்வறிக்கையில் தெரிய வந்துள்ளது. குறிப்பாக சொல்ல

மூலக்கதை