சாதாரண மக்களுக்கு என்ன சொன்னார் ஓபிஎஸ்..!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
சாதாரண மக்களுக்கு என்ன சொன்னார் ஓபிஎஸ்..!

மத்திய அரசு, சரக்கு மற்றும் சேவை வரி கொண்டு வந்த பின், மாநில அரசுகளின் பட்ஜெட்டில் பெரிய எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாமல் இருப்பதாகட் தெரிகிறது. இருப்பினும், இது அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின், இந்த ஆட்சிக் காலத்தின் கடைசி பட்ஜெட் என்பதால் கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்புகள் கூடி இருக்கிறது. பொது மக்களுக்கு இந்த 2020 - 21 நிதி ஆண்டுக்கான

மூலக்கதை