பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு பலமா அடி விழுந்திருக்கே..! ஓ மை காட்..!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு பலமா அடி விழுந்திருக்கே..! ஓ மை காட்..!

இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சி கடந்த செப்டம்பர் 2019 -ல் வெறும் 4.5 சதவிகிதமாகத் தான் இருக்கிறது. அதற்கு முந்தைய ஜூன் 2019 காலாண்டில் இந்தியாவின் ஜிடிபி வளர்ச்சி 5 சதவிகிதம் தான் வளர்ச்சி கண்டு இருக்கிறது. இந்த மொத்த 2019 - 20 நிதி ஆண்டிலேயே இந்தியப் பொருளாதாரம் ஏறக்குறைய 5 சதவிகிதம் வரை வளர்ச்சி காணலாம்

மூலக்கதை