புதிய வர்த்தகம்.. சைக்கிள் அகர்பத்தி குறிவைக்கும் ரூ.20,000 கோடி சந்தை இலக்கு..!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
புதிய வர்த்தகம்.. சைக்கிள் அகர்பத்தி குறிவைக்கும் ரூ.20,000 கோடி சந்தை இலக்கு..!

அட அகர்பத்தி வியாபாரம் என்ன பெரிய விஷயமா என்று நீங்கள் நினைக்கலாம், ஆனால் இது மற்ற பொருட்களை விடவும் மிகவும் கடினமான வர்த்தகம் ஆகச் சிறந்த ஒரு விநியோக தளம் இருந்தால் மட்டுமே இத்துறை விற்பனையில் வெற்றி அடையும். சரி அப்படிச் சைக்கிள் அகர்பத்தி-யை தயாரிக்கும் என்.ரங்கா ராவ் & சன்ஸ் நிறுவனத்தின் ஒரு வருடத்தின் வர்த்தகம்

மூலக்கதை