குரூப்-1 முதன்மை தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டது தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம்

தினகரன்  தினகரன்
குரூப்1 முதன்மை தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டது தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம்

சென்னை: குரூப்-1 முதன்மை தேர்வு முடிவுகளை தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்டது. குரூப்-1 முதன்மை தேர்வு முடிவுகள் www.tnpsc.gov.in என்ற இணையத்தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.  சார் ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அரசு உயர்பதவிகளுக்கு நடைபெற்ற குரூப்-1 தேர்வின் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

மூலக்கதை