கடன் திட்டங்கள் மீதான வட்டி விகிதத்தினை 0.20% வரை உயர்த்தி எச்டிஎப்சி அதிரடி..!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
கடன் திட்டங்கள் மீதான வட்டி விகிதத்தினை 0.20% வரை உயர்த்தி எச்டிஎப்சி அதிரடி..!

இந்தியாவின் மிகப் பெரிய வங்கி நிறுவனமான எச்டிஎப்சி அதன் கடன் திட்டங்கள் மீதான வட்டி வீதங்களை 0.20 சதவீதம் வரை உயர்த்தியது. இதனால் நிதி அடிப்படையிலான கடன் விகிதத்தின் அடிப்படை செலவு எனப்படும் MCLR விகிதம் ஒரு வருட கடன் திட்டங்களுக்கு 8.6 சதவீதமாகவும், பிற கால அளவிலான கடன்களுக்கு 8.25 முதல் 8.9 சதவீதம் வரையிலும்

மூலக்கதை