கறுப்பு பண முதலைகளுக்கு ஆப்பு.. செப்டம்பரில் கணக்கு விபரங்கள் ஒப்படைக்கப்படும்.. சுவிஸ் அதிரடி!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
கறுப்பு பண முதலைகளுக்கு ஆப்பு.. செப்டம்பரில் கணக்கு விபரங்கள் ஒப்படைக்கப்படும்.. சுவிஸ் அதிரடி!

டெல்லி : கறுப்பு பணத்தை சுவிஸ் வங்கியில் பதுக்கி வைத்திருக்கும், கறுப்பு பண முதலைகளுக்கு வரும் செபடம்பரில் ஆப்பு வைக்க காத்திருக்கிறது சுவிஸ் வங்கி. ஒரு புறம், கறுப்பு பணத்தை எப்படியேனும் கணக்கில் கொண்டு வந்து விட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டாலும், அதற்காக சரியான விடைகள் தான் கிடைக்கவில்லை. மோடி கடந்த முறை பிரதமராக

மூலக்கதை