புதிய தலைவருக்கான காலம் வந்துவிட்டது

தமிழ் MIRROR  தமிழ் MIRROR
புதிய தலைவருக்கான காலம் வந்துவிட்டது

புதிய தலைவர் உருவாகி நாட்டை முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டிய காலம் வந்து விட்டது என முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார்.

மூலக்கதை