மீண்டும் ஜனாதிபதியானால் நல்லாட்சி எனும் போர்வையில் குற்றப்புரிந்தவர்களை தண்டிப்பேன் – மகிந்த

என் தமிழ்  என் தமிழ்
மீண்டும் ஜனாதிபதியானால் நல்லாட்சி எனும் போர்வையில் குற்றப்புரிந்தவர்களை தண்டிப்பேன் – மகிந்த

மீண்டும் ஜனாதிபதியானால் நல்லாட்சி எனும் போர்வையில் குற்றப்புரிந்தவர்களை தண்டிக்க முடியும் என்று இலங்கையின் முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார்.... Read more »

மூலக்கதை