ஆஸியை அதன் சொந்த மண்ணில் டோணி பாய்ஸ் ஏன் கிழி, கிழின்னு கிழிக்கப் போறாங்க தெரியுமா?

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
ஆஸியை அதன் சொந்த மண்ணில் டோணி பாய்ஸ் ஏன் கிழி, கிழின்னு கிழிக்கப் போறாங்க தெரியுமா?

இந்திய ரசிகர்கள்

சிட்னி ஆஸ்திரேலிய அணியின் சொந்த மண் ஆகும். ஆனால் சிட்னி அரங்கில் அந்நாட்டு ரசிகர்களைவிட இந்திய ரசிகர்கள் அதிக அளவில் இருந்தால் அது வியப்பான விஷயம் கிடையாது. ஏனென்றால் ஆஸ்திரேலியா என்றாலே இந்திய அணியை ஊக்குவிக்க நம் ரசிகர்கள் குவிந்துவிடுவது வழக்கம்.

மூலக்கதை