பேசிப் பேசியே ஷிகர் தவானை ஃபுல் ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்த ரவி சாஸ்த்ரி

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
பேசிப் பேசியே ஷிகர் தவானை ஃபுல் ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்த ரவி சாஸ்த்ரி

ரவி சாஸ்த்ரி

உலகக் கோப்பை போட்டிகள் துவங்கும் முன்பு ரவி சாஸ்த்ரி ஷிகர் தவானை அழைத்து அவருடன் நெடுநேரம் பேசினார். அப்போது அவர் தவானை ஊக்குவித்து பேசினார்.

மூலக்கதை