பிரிட்டனில் இருந்து ஸ்காட்ச் விஸ்கி அதிகம் வாங்கும் நாடுகளில் இந்தியா முதலிடம்

தினகரன்  தினகரன்
பிரிட்டனில் இருந்து ஸ்காட்ச் விஸ்கி அதிகம் வாங்கும் நாடுகளில் இந்தியா முதலிடம்

லண்டன்: பிரிட்டனின் ஸ்காட்ச் விஸ்கி ஏற்றுமதி அதிகரித்ததற்கு முக்கிய காரணியாக இந்தியா திகழ்கிறது. பிரிட்டனின் ஸ்காட்ச் விஸ்கி ஏற்றுமதி இந்தாண்டின் முதல் 6 மாதங்களில் மட்டும் 19 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு நடைபெற்றுள்ளது. இது கடந்தாண்டு ஏற்றுமதியை காட்டிலும் 10.8 விழுக்காடு அதிகமாகும். அந்நாட்டின் வரிவசூல் துறையான ஹெச்.எம்.ஆர்.டி. தரவுகளின்படி இந்தாண்டு தேவை அதிகரித்ததன் காரணமாக இந்தியாவுக்கான ஸ்காட்ச் விஸ்கி ஏற்றுமதி 537 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு அதிகரித்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவுக்கு அடுத்த இடத்தில் ஸ்காட்ச் விஸ்கி சீனாவுக்கு அதிகம் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. அந்நாட்டிற்கான ஏற்றுமதி 348 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது. 

மூலக்கதை