எச்.4 விசா வைத்திருந்தால் வேலை செய்யும் உரிமை ரத்து! அமெரிக்க அரசு அறிவிப்பு!

வலைத்தமிழ்  வலைத்தமிழ்
எச்.4 விசா வைத்திருந்தால் வேலை செய்யும் உரிமை ரத்து! அமெரிக்க அரசு அறிவிப்பு!

 

அமெரிக்காவில் வேலை பார்க்கும் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களின் மனைவி அல்லது கணவனுக்கு, வேலை பார்க்கும் உரிமை அளிப்பது ரத்து செய்யப்படும்' என, அமெரிக்க  அரசு அறிவித்துள்ளது. அமெரிக்காவில், வெளிநாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் வேலை செய்தால் அவர்களுக்கு, 'எச் - 1பி' விசா வழங்கப்படுகிறது. இந்த விசா பெற்றவரின் மனைவி அல்லது கணவனுக்கு, 'எச் - 4' விசா வழங்கப்படுகிறது. எச் - 4 விசா வைத்திருப்போர், அமெரிக்காவில் வேலை செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டு வந்தது. இதற்கிடையில், கொலம்பியா மாவட்ட நீதிமன்றத்தில், ஒரு வழக்கில், அமெரிக்க அரசு பதில் தாக்கல் செய்துள்ளது. அதில், 'எச் - 4 விசா பெற்றவர்கள், அமெரிக்காவில் வேலை பார்ப்பதற்கான அனுமதி வழங்கும் முறையை ரத்து செய்ய, அரசு முடிவு செய்துள்ளதாகவும், விரைவில் இதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகும்' என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்க அரசின் இந்த முடிவால்,  இந்தியர்களே அதிகம் பாதிக்கப்படுவாரகள் என்று தெரிகிறது. ஏனெனில், எச் 4 விசா பெற்ற 93 சதவீதம் பேர் இந்தியர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அமெரிக்காவில் வேலை பார்க்கும் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களின் மனைவி அல்லது கணவனுக்கு, வேலை பார்க்கும் உரிமை அளிப்பது ரத்து செய்யப்படும்' என, அமெரிக்க அரசு அறிவித்துள்ளது.
அமெரிக்காவில், வெளிநாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் வேலை செய்தால் அவர்களுக்கு, 'எச் - 1பி' விசா வழங்கப்படுகிறது. இந்த விசா பெற்றவரின் மனைவி அல்லது கணவனுக்கு, 'எச் - 4' விசா வழங்கப்படுகிறது.
எச் - 4 விசா வைத்திருப்போர், அமெரிக்காவில் வேலை செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டு வந்தது.இதற்கிடையில், கொலம்பியா மாவட்ட நீதிமன்றத்தில், ஒரு வழக்கில், அமெரிக்க அரசு பதில் தாக்கல் செய்துள்ளது.
அதில், 'எச் - 4 விசா பெற்றவர்கள், அமெரிக்காவில் வேலை பார்ப்பதற்கான அனுமதி வழங்கும் முறையை ரத்து செய்ய, அரசு முடிவு செய்துள்ளதாகவும், விரைவில் இதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகும்' என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்க அரசின் இந்த முடிவால், இந்தியர்களே அதிகம் பாதிக்கப்படுவாரகள் என்று தெரிகிறது. ஏனெனில், எச் 4 விசா பெற்ற 93 சதவீதம் பேர் இந்தியர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

மூலக்கதை