எனக்கு சொத்து பத்து எதுவும் வேண்டாம் - கலங்கும் எல் & டி முதலாளி..!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
எனக்கு சொத்து பத்து எதுவும் வேண்டாம்  கலங்கும் எல் & டி முதலாளி..!

என்னது சொத்து பத்துக்கள் வேண்டாமா என்று கேட்டால், ஆம் எனக்கு என்னுடைய சொத்து பத்துக்கள் எதுவுமே வேண்டாம் என்று தலை குனிந்து எதையோ யோசிக்கிறார்? யார் இவர். இவருக்கும் L and T க்கும் என்ன சம்பந்தம்.

மூலக்கதை