சில்லறை பணவீக்கம் 3.69 சதவீதமாகக் குறைந்தது!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
சில்லறை பணவீக்கம் 3.69 சதவீதமாகக் குறைந்தது!

ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான சில்லறை பணவீக்கம் 10 மாத குறைவு என 6.69 சதவீதமாக உள்ளதாக மத்திய அரசு வெளியிட்ட தகவல்கள் கூறுகின்றன. இதுவே ஜூலை மாதம் சில்லறை பணவீக்கம் 4.17 சதவீதமாக இருந்தது. சில்லறை பணவீக்கம் 10 மாத குறைவை சந்தித்தது இதுவே முதல் முறையாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின்

மூலக்கதை