‘ஜன் தன்’ சேமிப்புக் கணக்குகளில் மீண்டும் புதிய மாற்றம்.. இது பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்குமா?

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
‘ஜன் தன்’ சேமிப்புக் கணக்குகளில் மீண்டும் புதிய மாற்றம்.. இது பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்குமா?

பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிமுகம் செய்த ஜன் தன் யோஜனா சேமிப்புக் கணக்குகளில் உள்ள ஓவர் டிராப்ட் வசதி கீழ் கடன் பெறும் வரம்பை சென்ற வாரம் 5000 ரூபாயிலிருந்து 10,000 ரூபாயாக உயர்த்திய நிலையில் மீண்டும் புதிய மாற்றத்தினை அறிமுகம் செய்துள்ளனர். இதன் கீழ் ஜன் தன் சேமிப்புக் கணக்குகளுக்கு 2,000 ரூபாய்

மூலக்கதை