முத­லீ­டு­க­ளின் வெற்­றிக்கு வழி

தினமலர்  தினமலர்
முத­லீ­டு­க­ளின் வெற்­றிக்கு வழி

மதிப்­பு­சார் முத­லீடு, வளர்ச்சி சார்ந்த முத­லீ­டாக உரு­மா­றிய காலக்­கட்­டம், வர­லாற்று முக்­கி­யத்­து­வம் கொண்­டது.


ஒரு கால­கட்­டத்­தில், சொத்­து­க­ளின் மதிப்­பீ­டு­கள், பங்­குச் சந்­தை­யில் மிக­வும் உயர்ந்து விட்ட நிலை­யில், மதிப்­பு­சார் முத­லீட்­டின் அள­வீ­டு­களும், வழி­மு­றை­களும் செய­லி­ழக்க துவங்­கின. அவற்றை பயன்­ப­டுத்தி முத­லீட்டு தேர்­வு­களை செய்ய முடி­யாத நிலைக்கு, வல்­லு­னர்­களே தள்­ளப்­பட்­ட­னர்.


இந்­நி­லை­யில், புதிய சிந்­த­னை­கள் தேவைப்­பட்­டன. அவை மதிப்­பு­சார் முத­லீட்டு சித்­தாந்­தத்தை, அடுத்த கட்­டத்­திற்கு எடுத்­துச் செல்­லும் வகை­யில் இருக்க வேண்­டிய அவ­சி­யத்தை, துறை­சார் வல்­லு­னர்­கள் உணர்ந்­த­னர்.ஆனால், இதற்­கான தீர்வை பிர­ப­லப்­ப­டுத்­தி­யது, முத­லீட்டு துறை­யில் வெற்றி கண்ட, பபட்­டும், சார்லி முங்­க­ரும் தான். உள்­ள­டக்க மதிப்பு – ‘இன்ட்­ரின்­சிக் வேல்யூ’ என்ற புதிய குறி­யீட்டை, இவர்­கள் இரு­வ­ரும், மதிப்­பு­சார் முத­லீட்டு சிந்­த­னைக்­குள் நுழைத்­த­னர்.


காலப்­போக்­கில், ஒரு நிறு­வ­னத்­தின் உள்­ள­டக்க மதிப்பு, அனைத்து முத­லீட்­டா­ளர்­க­ளின் கணக்­கீ­டு­க­ளி­லும் முக்­கிய அங்­க­மா­னது.


உள்­ள­டக்க மதிப்­பீடு என்­றால் என்ன?


ஒரு நிறு­வ­னம் பெற்­றி­ருக்­கும் நன்­ம­திப்பு, எதிர்­கா­லத்­தி­லும் அதற்கு லாப பெருக்­கம் தரும் என்­பதே இதன் அடிப்­படை. அந்த நன்­ம­திப்பு, தொடர்ந்து நிறு­வன வரு­வாய் வளர்ச்­சிக்­கும், லாப பெருக்­கத்­திற்­கும் வழி செய்­யும் தன்மை உடை­யது.இந்த வளர்ச்சி எந்த அளவு இருக்­கு­மென்­பது, பல தொழில்­களில் எளி­தில் யூகிக்­கக்­கூ­டி­யது. அப்­படி யூகிக்க உகந்த தொழில்­கள், நுகர்­பொ­ருட்­கள் விற்­ப­னை­யில் அதி­கம் காணப்­ப­டக் கூடும்.


இந்த நிறு­வ­னங்­க­ளின்வரு­வாய் மற்­றும் லாப வளர்ச்­சியை நம்­மால் யூகித்து, எதிர்­கால
லாபத்­தின் இன்­றைய மதிப்பை, எளி­தில் அள­விட முடி­யும்.வரும் ஆண்­டு­க­ளின் லாப கணக்கை போட்டு, அதன் ஒட்­டு­மொத்த மதிப்பை கண்­டெ­டுத்து, அந்த தொகை­யின் இன்­றைய மதிப்பை, அள­வி­டு­வதே இந்த வழி­முறை.அப்­படி கண்­டெ­டுக்­கும் மதிப்பை, ‘உள்­ள­டக்க மதிப்பு’ என, பபட், -முங்­கர்பெய­ரிட்­ட­னர். இந்த மதிப்பு, நிறு­வ­னத்­தின் எதிர்­கா­லத்தை நன்­றாக பிர­தி­ப­லிக்­கும் என்­பதே, அவர்­க­ளின் வாதம்.


சொத்து மதிப்பு சார்ந்த, மதிப்­பு சார் முத­லீட்டு சிந்­தனை, லாப வளர்ச்சி சார்ந்து மாற்­றம் கண்ட தரு­ணம் மிக முக்­கி­ய­மா­னது.மாறும் சூழ­லுக்கு ஏற்ப, சித்­தாந்­தங்­கள் தம்மை மாற்­றிக் கொள்­வதே, அவற்­றின் வாழ்­நாளை கூட்­டும். அந்த வகை­யில், இந்த மாற்­றம் மிக முக்­கி­ய­மா­னது.
இதன் தாக்­கம் காலப் போக்­கில் வலு­வ­டைந்து, இந்த துறை­யின் வளர்ச்­சிக்கு வழி­வ­குத்­தது.
ஒரு நிறு­வ­னத்­தின் மதிப்பு, எப்­போ­தெல்­லாம் உள்­ள­டக்க மதிப்பை விட மிகக் குறை­வாக உள்­ளதோ, அப்­போ­தெல்­லாம், அதன் பங்­கு­களை வாங்க வேண்­டிய அவ­சி­யத்தை நாம் தெளி­வாக புரிந்­து­கொள்ள வேண்­டும்.


ஆகவே, மதிப்பை தெளி­வாக கணக்­கிட்டு, அந்த கணக்­கிற்­குள் வரக்­கூ­டிய தவ­று­க­ளை­யும் சேர்த்து அள­விட்டு, அதன்­பின் வரும் மதிப்­பீட்டை, நிறு­வ­னத்­தின் உள்­ள­டக்க மதிப்­பாக எடுத்­துக்­கொள்ள வேண்­டும்.ஒரு நிறு­வ­னத்­தின் மதிப்பு, முத­லீட்­டிற்கு சாத­க­மாக வரும் வரை காத்­தி­ருப்­பது அவ­சி­யம். தொடர்ந்து அதை கவ­னித்து, தக்க மதிப்­பீட்­டில் முத­லீடு செய்­வதே, நம் முத­லீ­டு­க­ளின் வெற்­றிக்கு வழி­வ­குக்­கும்.

ஷ்யாம் சேகர், முதலீட்டு ஆலோசகர்

மூலக்கதை