ஊர் சுற்ற ரூ.25 லட்சம் சம்பளம்..யாரந்த அதிர்ஷ்டசாலியோ..விண்ணப்பித்த 40000 பேரில் 75% பெண்கள்

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
ஊர் சுற்ற ரூ.25 லட்சம் சம்பளம்..யாரந்த அதிர்ஷ்டசாலியோ..விண்ணப்பித்த 40000 பேரில் 75% பெண்கள்

ஆஸ்திரேலியா : உலகில் உள்ள அனைவரும் காலையில் எழுந்ததும் இன்னைக்கு லீவா இருக்கக் கூடாதா? சண்டேயா இருக்க கூடாதா, ஜாலியா நண்பர்களோட ஊர்சுற்ற போகலாமே என்ற ஆசை அனைவரின் மனதிலும் இருக்கும், ஆனால் ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த ஒருவர், இதையெல்லாம் தாண்டி தன்னோடு உலகம் முழுக்க ஊர் சுற்ற தனக்கு ஒரு உதவியாளர் வேண்டும் எனவும், அவருக்கு ஆஸ்திரேலியா

மூலக்கதை