நலம் தரும் ராகுகால விரத பூஜை

மாலை மலர்  மாலை மலர்

கன்னிப்பெண்களும், சுமங்கலிப் பெண்களும் ராகுகால விரத பூஜை செய்தால் அவர்கள் மனதில் எண்ணிய காரியம் நிறைவேறும்.

மூலக்கதை