ஜன்தன் திட்டத்தின் கீழ் கடன் வாங்கியவர்களையும் MUDRA பயனாளர்களாக காட்டும் பாஜக..!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
ஜன்தன் திட்டத்தின் கீழ் கடன் வாங்கியவர்களையும் MUDRA பயனாளர்களாக காட்டும் பாஜக..!

டெல்லி: முத்ரா திட்டப் வலைதளத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு பயனாளர்கள் விவரம் ஆண்டு வாரியாக. ஆண்டு: 2015 - 16எத்தனை பேருக்கு : 3,48,80,924 பேருக்குஎவ்வளவு தொகை: 1,32,954.73 கோடி ரூபாய் ஆண்டு: 2016 - 17எத்தனை பேருக்கு : 3,97,01,047 பேருக்குஎவ்வளவு தொகை: 1,75,312.13 கோடி ரூபாய் ஆண்டு: 2017 - 18எத்தனை பேருக்கு : 4,81,30,593 பேருக்குஎவ்வளவு

மூலக்கதை