தொன்மையும், பழமையும் நிறைந்த பிள்ளையார் நோன்பு

மாலை மலர்  மாலை மலர்

நகரத்தார்களுக்கே உரிய முக்கிய விழாக்களில் மிகுந்த தொன்மையும், பெருமையும் உடைய விழாவாக கடைபிடிக்கப்படுவது பிள்ளையார் நோன்பு ஆகும்.

மூலக்கதை