10 வருடமாக கெஞ்சும் Indian Army “நாங்க எல்லையில செத்ததுக்கு அப்புறம், பீரங்கி வாங்கி தருவீங்களா.?

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
10 வருடமாக கெஞ்சும் Indian Army “நாங்க எல்லையில செத்ததுக்கு அப்புறம், பீரங்கி வாங்கி தருவீங்களா.?

பாகிஸ்தான் எல்லை 3,323 கிமீ, சீன எல்லை 4,000 கிமீ இந்த இரண்டு எல்லைக் கோடுகளை அந்தந்த நாட்டு ராணுவம் தாண்டாமல் பாதுகாப்பது தான் இந்திய ராணுவத்தின் (Indian Army) முக்கிய பணியாக இருக்கிறது. இந்த இரண்டு நாட்டோடும் இந்தியா சில முறை சண்டையும் செய்திருக்கிறது. சீனாவோடும், பாகிஸ்தானோடும் போர் செய்ய இந்திய ராணுவம் உடல் அளவிலும்,

மூலக்கதை