எப்பவுமே கடன் வாங்குறதுல நாங்கதாங்க டாப்பு... தமிழ்நாடா கொக்கா...!

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
எப்பவுமே கடன் வாங்குறதுல நாங்கதாங்க டாப்பு... தமிழ்நாடா கொக்கா...!

எது நடந்ததோ இல்லையோ தமிழகத்தில் முத்ரா திட்டம் முழுமையாகப் பயன்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தைச் சேர்ந்த குறுந்தொழில் முனைவோர் பெரும்பாலோனோர் முத்ரா திட்டத்தில் கடன் பெற்றுள்ளனர். நான் கார்ப்பரேட்டை வகையைச் சேர்ந்த சிறிய தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இந்த திட்டத்தில் எந்த நன்மையும் ஏற்படவில்லை.

மூலக்கதை