உள்ளுராட்சி உறுப்பினர்களுக்கான ஜப்பான் பயணம் அவசியமற்றது

TAMIL CNN  TAMIL CNN
உள்ளுராட்சி உறுப்பினர்களுக்கான ஜப்பான் பயணம் அவசியமற்றது

உள்ளுராட்சி உறுப்பினர்களுக்கான ஜப்பான் பயணம் அவசியமற்றது என்கிறார் வேலணை பிரதேச சபையின் தமிழ் அரசுக் கட்சி உறுப்பினர் கருணாகரன் நாவலன் எமது பிரதேசங்களின் அபிவிருத்தியை, சூழலியலை பாதுகாப்பதற்கு அதாவது வெளிப்படையாக கூறின் குப்பை கூளங்களை அகற்றுவதற்கு ஜப்பானுக்கு சென்றுதான் அறிந்துகொள்ள வேண்டியதில்லை. எமது நாட்டிலும் பல்வேறு சூழலியல் நிபுணர்கள் செயற்படுகின்றனர். தேவைப்படின் அவர்களுடைய ஆலோசனைகளைப் பெற்று சூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளமுடியும். மேற்படி பயணத்திற்கான செலவினை ஏழை மாணவர்களின் கல்விக்காக... The post உள்ளுராட்சி உறுப்பினர்களுக்கான ஜப்பான் பயணம் அவசியமற்றது appeared first on Tamilcnn - Tamil News - Tamil Cinema - Tamil Songs.

மூலக்கதை