துர்க்கை அம்மனுக்கு உகந்த செவ்வாய் கிழமை விரதம்

மாலை மலர்  மாலை மலர்

துர்க்கை அம்மனின் அருளைப் பெற செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் விரதம் இருந்து துர்க்காதேவி வழிபட்டால் எண்ணங்கள் நிறைவேறும்.

மூலக்கதை