நல்வழிபடுத்தும் ராமர் விரதம்

மாலை மலர்  மாலை மலர்

ராம நவமி அன்று விரதம் இருப்பது நல்லது. அப்படி விரதம் இருக்க முடியாதவர்கள், ராமரை வணங்கி அன்று முழுவதும் ராம நாமத்தை பாராயணம் செய்வது சிறப்புக்குரியது.

மூலக்கதை