ஆகஸ்டு மாத சில்லறை பணவீக்க விகிதம் 3.36% ஆக அதிகரிப்பு

ஒன்இந்தியா  ஒன்இந்தியா
ஆகஸ்டு மாத சில்லறை பணவீக்க விகிதம் 3.36% ஆக அதிகரிப்பு

டெல்லி: காய்கறிகளின் வரத்து குறைந்ததால் விலை அதிகரித்து ஆகஸ்டு மாதத்தில் சில்லறை பணவீக்க விகிமானது கடந்த ஐந்து மாதங்களில் இல்லாத அளவான 3.36 சதவிகித்தை எட்டி உள்ளது. ஜூலை மாதத்தில் நாட்டின் சில்லறை விற்பனை விலைப் பணவீக்கம் 2.36 சதவிகிதமாக இருந்தது. அது, ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 3.36 சதவிகிதமாக உயர்ந்துள்ளது. இது கடந்த ஐந்து

மூலக்கதை