கழிப்பறையை(Toilet) ஐரோப்பியர்கள் அறிமுகப்படுத்தவில்லை. இலங்கையில் சோழர்களே(தமிழர்கள்) அறிமுகப்படுத்தினார்கள்!

TAMIL CNN  TAMIL CNN
கழிப்பறையை(Toilet) ஐரோப்பியர்கள் அறிமுகப்படுத்தவில்லை. இலங்கையில் சோழர்களே(தமிழர்கள்) அறிமுகப்படுத்தினார்கள்!

சோழர்கால_கழிப்பறை 9ஆம் நூற்றாண்டு கழிப்பறையை(Toilet) ஐரோப்பியர்கள் அறிமுகப்படுத்தவில்லை. இலங்கையில் சோழர்கள் அமைத்த தலைநகர் பொலநறுவையில்(நிகரிலி சோழ வளநாட்டுப் புலைனரி – சனநாதமங்கலம்- பழமையான கழிப்பறைகள்.   The post கழிப்பறையை(Toilet) ஐரோப்பியர்கள் அறிமுகப்படுத்தவில்லை. இலங்கையில் சோழர்களே(தமிழர்கள்) அறிமுகப்படுத்தினார்கள்! appeared first on Tamilcnn - Tamil News - Tamil Cinema - Tamil Songs.

மூலக்கதை