மேகாலயாவில் பெய்த கனமழையால் பல்வேறு இடங்களில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது:-

என் தமிழ்  என் தமிழ்
மேகாலயாவில் பெய்த கனமழையால் பல்வேறு இடங்களில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது:

மேகாலயாவில் கடந்த 2 நாட்களாகப் பெய்த கனமழையால் பல்வேறு இடங்களில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பல இடங்களில் வீதிகள் மோசமாகப்... Read more »

மூலக்கதை