கூட்டமைப்பு உடையாது என்கிறார் சுமந்திரன்!

என் தமிழ்  என் தமிழ்
கூட்டமைப்பு உடையாது என்கிறார் சுமந்திரன்!

எத்தகைய நெருக்கடிகள் வந்தாலும், தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பை உடைக்க நினைக்கும் தீயசக்திகளின் செயற்பாடு வெற்றி பெறாது என்று தமிழ்த் தேசியக்... Read more »

மூலக்கதை